SERVIZOS PARA O ATLETA

 

  • Gardaroupa: Haberá servizo de gardarroupa na zona de postmeta dende as 8:30 ata as 9:45 (ver PDIs)
  • Duchas: Todolos deportistas que así o desexen tendrán a sua disposición as duchas das pistas da Ciudade Cultural (ver PDIs)
  • Servizos médicos: A organización disporá de servizos médicos
  • Seguro RC e accidentes: Todolos participantes estarán cubertos por un seguro de RC e individual de accidentes