TROFEOS E PREMIOS

Premios económicos Medio maratón:

  • 1º y 1ª absoluta: 500,00€
  • 2º y 2ª absoluta: 300,00€
  • 3º y 3ª absoluta: 200,00€

*o 10 k non terá premios económicos

*aplicarase a retención fiscal legal correspondente a cada premio

Trofeos Medio Maratón e 10k 

  • 3 primeir@s da xeral feminina e masculina
  • 3 primeir@s de cada categoría

Trofeos especiais medio maratón:

  • Ao participante máis novo (feminina e masculina, debe finalizar a proba)
  • Ao participante máis veteran@ (feminina e masculina, debe finalizar a proba) 
  • Ao club máis numeroso (terase en conta o número de rexistrados e en caso de empate, o número de chegados a meta, se o empate continúa desempatará o posto do último clasificado de cada club)