CATEGORÍAS

Categorías (mulleres e homes): Se calcularán pola idade que teñan os deportistas o día da carreira
· Senior 1: 18-29 anos
· Senior 2: 30-34 anos
· Veteran@s 1: de 35 a 39 anos
· Veteran@s 2: de 40 a 44 anos
· Veteran@s 3: de 45 a 49 anos
· Veteran@s 4: de 50 a 54 anos
· Veteran@s 5: de 55 a 59 anos
· Veteran@s 6: de 60 a 64 anos
· Veteran@s 7: 65 anos ou máis