SERVIZOS AO CORREDOR


 Neste I Medio Maratón Cidade de Lugo - El Progreso ofrécense os seguintes servizos a todos os participantes buscando a máxima satisfacción de todos os corredores antes, durante e despois da proba.

 ENTREGA DE DORSAIS E BOLSA DO CORREDOR
A entrega de dorsais e chip realizarase na Praza de San Marcos o Sábado día 13 en horario de 17:00 a 20:00 horas e o Domingo día 14 de 07:30 a 09:00 horas.
Rógase aos participantes que procuren, na medida do posible, recoller previamente o dorsal, para evitar aglomeracións de última hora.

SERVIZO DE ROUPEIRO
Habilitarase un servizo de roupeiro móbil que estará dispoñible para todos os corredores nunha furgoneta da organización situada nunha zona próxima á zona de saída, na Praza de Ferrol desde as 09:00 horas ata as 09:45 horas.
Unha vez realícese a saída a furgoneta trasladarase á zona de chegada no Fornelo da Música situado na Praza Maior próximo á zona de chegada.
 Para a recollida das mochilas será obrigatorio presentar o dorsal para que coincida co da mochila.

CAIXÓNS DE SAÍDA
Haberá 3 caixóns de saída diferentes, en función dos tempos e buscando garantir que non se produzan embotellamentos no inicio da proba.
Cada un deses caixóns identificarase cunha cor de dorsal distintivo.
Rogamos responsabilidade aos atletas á hora de situarse nos mesmos para poder gozar todos, o día da carreira.
- Caixón 1
Homes  < 1h20min. no medio maratón
Mulleres  < 1h35min. no medio maratón.
- Caixón 2
Homes entre 1h20 min.-e 1h40 min. no medio maratón
Mulleres entre 1h35 min. e 1h50 min no medio maratón.
- Caixón 3
Tempos superiores aos especificados no Caixón 4, ou sen marca.

Avituallamiento
Instalarase 1 posto de auga polo que se pasarán 2 veces en cada volta.
Calquera avituallamiento fóra da zona marcada para iso poderá supoñer a descualificación da carreira do infractor.
Así mesmo poñeranse a disposición dos corredores colectores suficientes para a recollida dos residuos, que son de uso obrigatorio, polo que a non utilización por parte dos participantes, poderá supoñer a súa descualificación.
Na chegada instalarase outro posto de avituallamiento líquido e sólido.

SERVIZO DE DUCHAS
Establecerase, un servizo de duchas nas Instalacións das Pistas de Atletismo da Cidade da Cultura situadas na Praza de Avilés, ao que os atletas poderán acceder co seu dorsal.

ENTREGA DE PREMIOS
A entrega de premios terá lugar ás 12:30 no Pódium situado próximo á meta.

RESULTADOS
Os resultados da proba colocaranse nos taboleiros informativos na zona de meta.
 Así mesmo todos os participantes poderán consultar as clasificacións en www.mmcidadelugo.com