Regulamento


1. DENOMINACIÓN

O Diario El Progreso organiza en colaboración co Excmo. Concello de Lugo o I Medio Maratón Cidade de Lugo-Diario El Progreso.

 

2. DATA DE CELEBRACIÓN

A proba disputarase o próximo 14 de Maio ás 10:00 horas na localidade de Lugo.

 

3. PERCORRIDO, CATEGORÍAS E PREMIOS

A distancia aproximada desta carreira é a dun Medio Marathón (21.097 m)., sobre un pavimento mixto: asfalto e zahorra.

A saída terá lugar desde a Porta de San Fernando e finalizando na Praza de Santa María.

Daranse 4 voltas a un circuíto urbano polo centro de Lugo e unha volta final ao Adarve da Muralla. (ver plano)

Categorías:

- Senior 18 a 29 anos

- Senior 30 a 34 anos

- Veteranos de 35 a 39 anos

- Veteranos de 40 a 44 anos

- Veteranos de 45 a 49 anos

- Veteranos de 50 a 54 anos

- Veteranos de 55 a 59 anos

- Veteranos de 60 a 65 anos

+ 65 anos en diante

Premios:

Entregaranse trofeos a l@s 3 primeiro@s na Xeral (masculino e feminino).

Entregaranse trofeos a l@s 3 primeiro@s de cada categoría (masculino e feminino).

Entregarase trofeo ao participante máis novo e ao máis veterano en acabar a proba (masculino e feminino).

Entregarase trofeo ao club máis numeroso.

 

4. INFORMACIÓN DA PROBA

Toda a información da proba estará dispoñible na páxina web do evento www.mmcidadelugo.com e na páxina de www.facebook.com/mmcidadelugo/

 

5. INSCRICIÓNS

As inscricións para a proba realizaranse a través da páxina web www.mmcidadelugo.com ou www.championchipnorte.com desde o 22 de Marzo ata o 9 de Maio ás 23:59 h.

O prezo da inscrición será de 8 ? do 22 de Marzo ao 22 de Abril e de 12 ? do 23 de Abril ao 9 de Maio.

O número máximo de inscritos será de 1.500 participantes.

NON se admitirán inscricións posteriores ao 9 de Maio nin o día da proba.

 

6. DATOS DE INTERESE PARA L@S PARATICIPANTES:

A retirada dos chips e dorsais será o sábado 13 de Maio de 17:00 a 20:00 e o 14 de Maio de 07:30 a 09:00 horas en Deputación Provincial de Lugo en rúa San Marcos.

Deberase presentar o DNI, e para recoller o doutra persoa deberase acudir con fotocopia do DNI desta. Salvo causas de suspensión da proba non se terá dereito á devolución do importe unha vez inscrito, aínda que o corredor non poida participar.

- Estarán a disposición dos participantes os vestiarios das Pistas de Atletismo dá Cidade da Cultura na Praza de Avilés, tanto para cambiarse antes da proba, como para ducharse unha vez finalizada.

- Tamén se dispoñerá dun servizo de gardarroupa situado na zona de saída na Praza de Ferrol e trasladarase posteriormente á zona de chegada no Fornelo da Música na Praza Maior.

- Os participantes terán varios puntos de avituallamiento líquido durante o percorrido, así como outro sólido e líquido á chegada a meta. Os avituallamentos estarán colocados onde a organización estímeo conveniente.

- Os participantes recibirán unha bolsa de corredor con agasallos, instrucións, dorsais e chip.

- A organización poñerá medios para controlar o paso dos participantes en distintos puntos.

- A carreira discorrerá en gran parte polo trazado peonil do Adarve da Muralla de Lugo. Os participantes deberán atender ás normas en caso de atoparse con peóns durante a proba.

- A proba contará con servizos médicos.

 

7. NORMATIVA PARTICULAR

- A competición estará cronometrada pola empresa championchipnorte, e cada corredor deberá levar un chip electrónico que lle proporcionará a organización, salvo os propietarios de chip amarelo e estes serán persoais e intransferibles.

Ao finalizar a proba débense devolver os chips á organización.

- O tempo máximo de realización da proba é de 2:30 horas desde a saída. A partir de aí retiraranse os controis tanto persoais como electrónicos e abrirase o tráfico no circuíto.

- Non serán admitidos corredores que non esten inscritos ou corran sen dorsal e chip, impedindo que teñan acceso á carreira en defensa dos dereitos dos que regulamentariamente están inscritos.

- Os participantes correrán polo circuíto debidamente sinalizado e habilitado para tal fin, sempre obedecendo as indicacións do persoal de carreira, os cales aparecerán en todo momento debidamente identificados.

- Os únicos vehículos autorizados para seguir a carreira son os acreditados pola organización. Calquera outro vehículo (automóbil, moto, motocicleta ou bicicleta) non autorizado, será expulsado da carreira. Non se permite tampouco que ningún vehículo de apoio aos corredores, no devandito caso serán ambos os expulsados da carreira.

- A organización, nos casos que sexan necesarios e como medida de precaución, poderá obrigar ao corredor para abandonar a carreira, quedando a organización exenta de calquera responsabilidade sobre os danos persoais que poida ocasionar o non acatar por parte do corredor dita orde.

- Todos os participantes estarán cubertos por unha Póliza de Seguros de Responsabilidade Civil e de accidentes. A organización declina toda responsabilidade sobre os danos físicos ou morais que durante a participación nesta proba poida un atleta causarse a se mesmo ou a terceiros. A organización da proba non se fai responsable dos danos ou prexuízos propios e/ou a terceiros que cada participante poida ocasionar.

- Cada corredor acepta as normas da proba polo mero feito de inscribirse e tambien participa baixo a súa enteira responsabilidade, afirma ter un nivel de condición física suficiente para afrontar a proba e que pasou os pertinentes recoñecementos de saúde.

A organización e empresas colaboradoras non se fan responsables de calquera lesión ou padecimiento por imprudencia, neglixencia ou falta de forma física do participante.

O participante exime de toda responsabilidade á organización que puidese derivar de sú participación no evento (perda de obxectos persoais, roubo, lesión, atropelos, agresións...)

- No referente á Lei Órganica de Protección de Datos: Todos os corredores inscritos no evento aceptan a publicación do seu nome e posibles imaxes nas clasificacións, medios de comunicación e internet (páxina web do evento, de empresas colaboradoras, foros deportivos, etc)

 

8. RECORRIDO E PUNTOS DE INTERÉS