Categorías e Premios


Categorías:

- Senior 18 a 29 anos
- Senior 30 a 34 anos
- Veteranos de 35 a 39 anos
- Veteranos de 40 a 44 anos 
- Veteranos de 45 a 49 anos
- Veteranos de 50 a 54 anos
- Veteranos de 55 a 59 anos
- Veteranos de 60 a 65 anos
+ 65 anos en diante

 Premios:


Entregaranse trofeos aos 3 primeiro@s na Xeral (masculino e feminino).
Entregaranse trofeos aos 3 primeiro@s de cada categoría (masculino e feminino).
Entregarase trofeo ao participante máis novo e ao máis veterano en acabar a proba (masculino e feminino).
Entregarase trofeo ao club máis numeroso.

ENTREGA DE PREMIOS

Os atletas premiados deberán situarse na zona próxima á entrega de premios no momento no que pola megafonía fágase o anuncio do seu comezo, así como estar pendentes da chamada a cada unha das categorías.
Con carácter xeral, os atletas que non se presenten á recollida do seu premio no momento da entrega, perderán o dereito para recollelo. Exclusivamente poderán subir ao pódium os atletas premiados. Non se entregará o premio a ninguén que non sexa o propio atleta.